Wat zijn goede verversingsintervallen voor zware bedrijfswagens?

Wolf Lubricants - zwaar gebruik, technische expertise, motorolie

Of het nu gaat om oliekeuze of rijomstandigheden, de belastingen van de olie beïnvloeden de intervallen tussen olieverversingen. Hoe kunt u deze factoren tegen elkaar afwegen? We zoeken het uit.

Als een bedrijfswagenklant u al eens heeft gevraagd hoe vaak er olie moet worden ververst, weet u hoe lastig het kan zijn op deze vraag een concreet antwoord te geven. 

De berekening van de olieverversingstermijn is afhankelijk van diverse factoren, waarvan er een aantal tegenstrijdig zijn. De tijden waarbij de olie van zware bedrijfswagens om de pakweg 8000 km vervangen moest worden, zijn voorbij. Nu de kwaliteitsnormen van motoren en smeermiddelen continu worden verhoogd, moeten we rekening houden met een aantal factoren om de klant de juiste informatie te geven. Het juiste antwoord kan variëren van om de 10.000 km tot maar liefst om de 80.000-100.000 km. 

Vergeet niet: verversingsintervallen worden uitgedrukt in kilometers of maanden! Verversen van de olie na bijvoorbeeld 24 maanden is verplicht, zelfs wanneer het maximale aantal kilometers nog niet is bereikt.


Hoe weet u wat het ideale verversingsinterval is voor zware bedrijfswagens?

We moeten rekening houden met de volgende factoren:

 • Type en leeftijd van de motor
 • Bedrijfsomstandigheden (afstand en lading)
 • Oliekwaliteit 
 • Brandstofkwaliteit en -verbruik
 • Wegomstandigheden (heuvelachtig of vlak)
 • …en vele andere.


Het uitgangspunt: ken uw klant, ken zijn voertuig.

Iedere autofabrikant bepaalt het verversingsinterval op basis van uitgebreide praktijktests, statistische gegevens en ervaring. De in de servicedocumentatie vermelde intervallen hebben betrekking op standaardomstandigheden. 

In werkelijkheid moet het aanbevolen verversingsinterval vaak worden aangepast op basis van een aantal belangrijke factoren. 

U moet een basis hebben voordat u rekening kunt houden met alle factoren. U wilt wellicht rekening houden met het type en de leeftijd van de motor. Een goede vuistregel is te weten dat hoe ouder de motor is, hoe hoger het risico is van vervuilingen in de motor die de intervallen tussen de vereiste olieverversingen verkorten. U moet de olieverversingsgewoonten van uw klant nauwkeurig vaststellen.

Zaken om rekening mee te houden die de geoorloofde tijd tussen olieverversingen kunnen verkorten:

 • Kopen ze hoogwaardige olie en filters?
  • Lage kwaliteit = kortere intervallen
 • Hoe vervuild is de afgetapte olie?
 • Hoe is de staat van de zuigers? 
  • Veel slijtage in de verbrandingszone is een teken dat de olie vaker moet worden ververst
 • Hoe vaak moet er worden bijgevuld?
  • Een hoog brandstof- en olieverbruik is een goede indicatie om vaker te verversen
 • Uitlaatgastest?
  • Een hoger niveau van schadelijke uitlaatgassen is nog een goede indicatie om vaker olie te verversen


Waar rijdt u?

Rijden bij extreme temperaturen of op vuile, stoffige wegen belast de olie sterk en verkort het olieverversingsinterval. Zware voertuigen voor de lange afstand kunnen een interval van 100.000 km bereiken. Het meer veeleisende transport over kortere afstanden, dat typerend is voor stadsdistributie, verkort het verversingsinterval. 

Net zoals een teamarts rekening moet houden met de weersomstandigheden voor een atleet, moet een bestuurder ook onthouden dat de omstandigheden invloed hebben.

 • Moet er koud worden gestart?
  • Lage temperaturen bij het starten van een motor vergen veel van smeermiddelen.
 • Is het warm buiten?
  • Hoge omgevingstemperaturen beïnvloeden de levensduur van olie.
 • Waar wordt er gereden?
  • Er komt niet alleen vuil binnen door verontreinigingen binnen in de motor. U hebt ook informatie nodig over de kwaliteit van de wegen.
 • Heuvelachtig of vlak? Zware of lichte lading?

De boodschap hier is dat hoe harder uw motor werkt, hoe hoger de olie wordt belast. Hoe hoger de belasting, des te korter is het olieverversingsinterval.


De berekening:

Er bestaat geen rekenmachine die de vele factoren die in de olieverversingscalculatie worden meegenomen, met wiskundige nauwkeurigheid tegen elkaar kan afwegen. Het is echter belangrijk de keuze van de juiste oliekwaliteit bij de klanten te benadrukken. 

Maar uiteraard staat u niet in de kou. Voor wagenparken van zware bedrijfswagens en groot industriematerieel kan gebruikte olie worden geanalyseerd. Een set chemische (basenummer, additiefgehalte etc.) en fysieke tests (viscositeit) kan een indicatie geven of de olie nog een bruikbare resterende levensduur heeft.

Ten slotte verlengt olie van hogere kwaliteit de tijd tussen volledige olieverversingen. Met een solide bescherming hoeven bestuurders niet telkens olieverversingsberekeningen uit te voeren. Fabrikanten zoals Wolf Oil werken continu aan een langer olieverversingsinterval. Het is echter uiterst belangrijk de documentatie van de fabrikanten te raadplegen alvorens wordt besloten om het interval te verlengen. 

Samengevat:

 • Iedere autofabrikant bepaalt het verversingsinterval.
 • In werkelijkheid moet het aanbevolen verversingsinterval vaak worden aangepast op basis van een aantal belangrijke factoren. 
 • Voor wagenparken van zware bedrijfswagens en groot industriematerieel kan gebruikte olie worden geanalyseerd.